Tarieven

Kosten voor de opvang zijn 9,00 euro per uur, extra uren opvang 9,50 euro per uur. Inclusief luiers, voeding, broodmaaltijd, drinken en tussendoortjes. Dieetvoeding is niet inclusief!

Kinderopvang toeslag

De wet kinderopvang regelt dat u voor de kosten van kinderopvang een tegemoetkoming kunt krijgen.
Deze kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de belastingdienst. Hiervoor heeft u het LRK nummer van de locatie nodig, namelijk 945676359.
De hoogte van de toeslag hangt af van de kosten van de kinderopvang en uw inkomen. Sinds 2007 zijn werkgevers verplicht om bij te dragen aan de kosten van de kinderopvang. U ontvangt deze werkgeversbijdrage automatisch via de belastingdienst als een extra toeslag. U hoeft dus niets apart aan te vragen bij uw werkgever.

Meer informatie over de kinderopvangtoeslag vindt u op:

www.swz.nl
www.belastingdienst.nl

Staco hosting - kidshofke.nl - Kinderdagverblijf 't Kidshöfke
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram