Handige links c.q. downloads

Op deze pagina kunt u een aantal handige linkjes vinden. Tevens zijn er een aantal PDF bestandjes die u kunt downloaden en printen
-www.degeschillencommissie.nl
-www.swz.nl
-www.belastingdienst.nl
-dagen dat KDV gesloten is.(PDF)
-Meldcode huiselijk geweld.(PDF)
-Pedagogisch beleid GGD. (PDF)
-Protocol hygiëne (PDF).
-Protocol medicijn gebruik (PDF).
-Protocol veiligheid (PDF).
-Protocol zieke kinderen (PDF).
-Meldcode kindermishandeling (PDF).
-Inspectie rapport GGD (16-08-2018) (PDF).
-Inspectie rapport GGD (11-02-2019) (PDF).