Samen met de ouders

Als u uw kindje s’ morgens komt brengen is er altijd tijd voor een praatje en eventueel koffie of thee. U kunt dan, als u dat wenst, met de pedagogisch medewerkster bespreken of er nog bijzonderheden zijn. Aan het einde van de dag willen we graag de dag met u bespreken. We vinden het prettig als u daarvoor ruim op tijd komt . Voor baby’s tot 1 jaar kunt u een schriftje meenemen, dan schrijven we aan het einde van de dag alles wat belangrijk is op.

Informatie voorziening

Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van actuele informatie. Daarnaast verspreiden we twee keer per jaar een nieuwsbrief . Hierin vindt u uitgebreide informatie en leuke wetenswaardigheden. Het contact met ouders vinden we heel belangrijk, daarom organiseren we jaarlijks een 10 minuten gesprek. Op onze deur kan ook info staan betreffende het kinderdagverblijf.

Plaatsingsbeleid

Plaatsing gebeurt in volgorde van aanmelding. Een kind waarvan een broertje of zusje bij ’t Kidshöfke is geplaatst, krijgt voorrang bij plaatsing. Na ontvangst van het inschrijfformulier maken wij het plaatsingscontract in orde. Wij adviseren u voorafgaand aan de inschrijving een afspraak te maken voor een rondleiding. We laten u dan alles zien in ons Kidshöfke en vertellen over onze werkwijze.

Wachtlijst

Op sommige dagen hebben wij direct plek voor uw kind. Soms is er niet direct plaats en komt u op onze wachtlijst. De wachttijd hangt af van de leeftijd van uw kind, doorstroming van de reeds geplaatste kinderen, flexibiliteit in de gewenste dagen en het aantal dagen dat u wenst.

Opzegging/aanmelden

Indien u besluit geen gebruik meer te maken van onze opvang dient u dit schriftelijk te melden. Hierbij geldt een opzeg termijn van twee maanden. Bij te laat opzeggen zijn wij genoodzaakt 2 maanden in rekening te brengen. Als uw kind de leeftijd van 4 jaar bereikt, stopt de opvang automatisch en hoeft u dus niet op te zeggen. Wijzigingen van opvangdagen of in aantal dagdelen. Het opzeggen en aanmelden kan alleen per de eerste van de maand.

Huisregels ouders

- Het verboden om te roken in en om het gebouw.
- Deuren en hekjes goed sluiten.
- Wij zijn open van maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur.
- Als een kind eerder dan normaal wordt opgehaald, dit even doorgeven aan de leidsters.
- Jassen worden opgehangen aan de kapstok en zoveel mogelijk voorzien van naam.
- Als het warm weer is, denken aan hoedjes of petjes.(Voorzien van naam).
- Als het kind ziek is graag even bellen voor 9.30 uur.
- We gebruiken luiers van het merk kruidvat, indien u andere wil dient u die zelf mee te nemen.
- Als het kind door iemand anders opgehaald wordt dient u dit door te geven aan de leidsters.
- Als het kind tijdens de opvang 39 graden koorts krijgt, moet het opgehaald worden, dit geldt ook als het kind niet kan deelnemen aan het dagelijks ritme door bv ziekte, niet lekker of fit zijn.
- Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind(eren) op de gang.
- Ouders letten erop dat hun kind(eren) niet het kantoor op gaan.
- Er worden veilige spullen door de ouders meegegeven.
- Buiten op de parkeerplaats vallen de kinderen onder de verantwoording van de ouders.

Huisregels voor de kinderen

- Binnen niet rennen en niet gillen.
- We ruimen samen het speelgoed op in de goede bakken.
- Handen wassen voor het eten en na een toilet bezoek.
- We blijven zitten tijdens het eten, en praten niet met volle mond.
- Niet staan op stoelen, tafels of banken.
- Lief zijn voor elkaar, samen spelen samen delen.
- Stimuleren van zelfredzaamheid, dus bv. Eigen jas pakken en proberen hem aan te trekken. En ook de jas weer proberen op te hangen.
- Niet in of op de box klimmen.
- Op de slaapkamer word niet gespeeld.
- Kinderen mogen niet zelf in de kasten.
- Kinderen mogen niet alleen in de opbergruimte.

Slotbepaling

Daar waar huisregels niet in voorzien, beslist Claudia of Kim.

Klachtenregeling KDV ’t Kidshöfke

Als er klachten zijn kunnen ouders te alle tijden contact opnemen met Claudia of Kim. Maar er kan ook te alle tijden contact opgenomen worden met de geschillencommissie kinderopvang.